Thuận An đón vốn đầu tư bất động sản

  • 01/09/2021, 08:53 08:53 01/09/2021

Thuận An đón vốn đầu tư bất động sản đa dạng phân khúc nhằm nắm bắt cơ hội tăng trưởng sau khi địa phương trở thành thành phố trực thuộc Bình Dương.

Tiềm năng đầu tư bất động sản năm 2021

  • 01/09/2021, 08:53 08:53 01/09/2021

Giới chuyên gia đánh giá, nguồn cung bất động sản năm 2020 giảm khiến giá bất động sản tăng nhưng vẫn là kênh đầu tư nhiều người chọn.

Thiên Nam đẩy mạnh đầu tư bất động sản

  • 01/09/2021, 08:53 08:53 01/09/2021

Công ty CP Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lợi nhuận dự kiến để đẩy mạnh bất động sản.